Om Trabé

Vi säljer en färskvara. Det en kund ofta kommer ihåg är den senaste kontakten och det är det som sker när vi levererar varan. Vad gör vi för att stärka denna roll?

På Team Trabé internutbildar vi våra medarbetare, och matchar varje chaufför hos våra kunder för att skapa så bra förutsättningarna som möjligt. Då våra medarbetare i många lägen är våra kunders främsta ambassadörer vid varuleveranserna. Jag ser ingen skillnad mot att bygga ett vinnande fotbollslag eller att driva ett företag. Det är samspelet mellan våra medarbetare som skapar förutsättningarna för våra kunder så att de kan öka sina marknadsandelar. Då har vi tillsammans skapat en vinn-vinn lösning. Det är nyckeln till framgång!

Besök oss gärna så kan vi ge dig ytterligare skäl till att välja oss!

 
Peter Ericson, VD

PS! Naturligtvis lämnar vi referenser på begäran.

Tel 08-754 35 00
order@trabe.se