ISO Certifierade

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att du kan lita på våra transporter. Allt från första kundkontakt till slutlig leverans dokumenteras. Vi har valt att utsättas för kontroll en gång om året (istället för var tredje år som är det vanliga). Det gör vi för att alltid ligga i framkant när det gäller miljö- & kvalitetsarbetet.

 
    
 
 

Tel 08-754 35 00
order@trabe.se