Trabé Akademin

Trabés målsättning är att överträffa kundernas förväntningar. Det är något Joakim Sjölén arbetar med dagligen då han är företagets utvecklare. 

- Mitt jobb är att förutse problem och tänka framåt, berättar han. Kolla hur vi kan förbättra olika saker. Effektivitet minskar kostnaderna och det gör oss mer konkurrenskraftiga. Det är lätt att stagnera när allt fungerar, så det gäller att inte nöja sig. - Var aldrig nöjd!

 

Förare utbildas i kundrelationer

Trabé har alltid lagt stor vikt vid förarutbildningar. Nu går man ett steg längre och startar Trabé-akademien

Från 2016 är det ett branschkrav att alla förare ska ha ett yrkeskompetensbevis (YKB). Det innebär att de ska vara utbildade i sparsam körning, säkerhet och kundfokus, lagar och regler, ergonomi och hälsa samt godstransporter.

– Vi vill dra det ett steg längre och därför har vi startat Trabé-akademien. Där utbildar vi förarna i kundrelationer så att förare och kund matchar varandra. En bra relation mellan förare och kund ger en positiv säljeffekt för kunden.

YKB-kurserna blir en naturlig öppning till en dialog.

– Det finns ett enormt kunnande hos våra förare, de har ofta kört i tjugo år och är oerhört kompetenta. I akademien kan vi fånga upp deras synpunkter och använda i utbildningssyfte. Kunnande och kompetens ger en yrkesstolthet och en arbetsglädje vilket i sin tur styrker arbetsmotivationen.

Vi tror att vi är tidigt ute och vi tror att detta kommer att komma i hela åkeribranschen.

– I förlängningen vill vi kunna fråga kunden vilken kompetens de vill att våra förare ska ha och sedan skräddarsy utbildningarna utifrån det.

Tel 08-754 35 00
order@trabe.se